Voor huurders


Ons aanbod

Geïnteresseerd in een van onze woningen?

Heeft u interesse in het huren van een woning? Stuur een mail naar NKvastgoedbeheer@gmail.com of neem contact op via ons contactformulier .

In de mail gelieve aangeven welke woning het betreft.

Stuur een mail


Informatie voor huurders

Onderhoudsproblemen gelieve bij voorkeur schriftelijk te melden, per email (beheer@nieuwekeizer.nl). Voor het doorgeven van spoedeisende onderhoudsklachten zijn wij uitsluitend op werkdagen van 9:00 - 10:00 uur bereikbaar via WhatsApp telefoonnummer +31 684339305

Dit overzicht geeft aan wiens verantwoordelijkheid de reparaties zijn: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01

Huurbetalingen dienen altijd voor of op de eerste van de maand overgemaakt te worden o.v.v. uw adres. Wanneer de huur niet op tijd is voldaan sturen wij u een herinnering waarvoor wij administratiekosten in rekening kunnen brengen.

De jaarlijkse huurverhoging vindt plaats zoals beschreven in uw huurcontract. Wij zullen u tijdig schriftelijk informeren over deze verhoging.

Een huuropzegging dient schriftelijk aangeleverd te worden. U kunt deze richten aan Nieuwe Keizer Vastgoed Beheer Nieuwe Keizersgracht 48G 1018 DS Amsterdam. Wij willen benadrukken rekening te houden met de opzegtermijn. Nadat de huuropzegging is ontvangen vindt er een inspectie plaats. Tijdens deze inspectie wordt er besproken hoe het gehuurde opgeleverd dient te worden. Dit kan betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten en/of gebreken moet herstellen.